دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   چمنی

پست الکترونیکی : m.chamani@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کارشناسی علوم دامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد علوم دامی- گرایش فیزیولوژی دام
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکتری علوم دامی – گرایش تغذیه ی دام
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه تخصصی علوم دامی واحد علوم و تحقیقات تهران (از سال 84 تا 92)؛
 • معاون دانشکده­ی کشاورزی و منابع طبیعی (از سال 86 تا 89)؛
 • رئیس شورای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (از سال 86 تا 90)؛
 • عضو شورای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (از سال 90 تاکنون)؛
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (از سال 90 تاکنون)؛
 • نماینده­ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در امور پژوهشکده­ی کشاورزی دماوند؛
 • نماینده­ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دفتر تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه؛


عضویت در جوامع علمی

 

 • عضو کمیته­ی علمی دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند. برگزار شده به طور مشترک توسط واحد علوم و تحقیقات تهران و انجمن علمی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند (21 تا 23 آذر ماه 1391).
 • مسئول پنل "نقش پروبیوتیک­ها در صنایع دام و طیور و آبزیان" در دومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند. برگزار شده به طور مشترک توسط واحد علوم و تحقیقات تهران و انجمن علمی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند (21 تا 23 آذر ماه 1391).
 • گذراندن کارگاه آموزشی Feed formulation for poultry (در  نمایندگی ایران شرکت Evonik Degussa، تهران، 1392)؛
 • گذراندن کارگاه آموزشی  Real-time PCR(واحد علوم و تحقیقات تهران ،1392)؛  
 • گذراندن کارگاه آموزشی تولید­مثل و انتقال جنین در شتر یک­کوهانه (دانشگاه انگلیسی العین در دبی امارات متحده عربی، سال 2000 میلادی)؛
 • گذراندن کارگاه آموزشی مبانی تشخیص مولکولی PCR (واحد علوم و تحقیقات تهران1380)؛
 • گذراندن کارگاه آموزشی میکروانجکشن در حیوانات آزمایشگاهی (دانشگاه تربیت مدرس، 1384 )؛
 • مدرس کارگاه آموزشی محلول و بافرسازی (شرکت صنایع غذایی مزمز، 1393)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی محلول و بافرسازی برای انجمن بیوتکنولوژی واحد علوم و تحقیقات تهران (واحد علوم و تحقیقات تهران ،1386)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی GLP در آزمایشگاه (واحد علوم و تحقیقات تهران ،1387)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی GLP در آزمایشگاه (واحد علوم و تحقیقات تهران ، 1388)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی محلول و بافرسازی (واحد علوم و تحقیقات تهران 1389)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی محلول و بافرسازی (واحد ورامین پیشوا، 1389)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (واحد ورامین پیشوا، 1389)؛
 • مدرس کارگاه آموزشی اصول دفع مواد زاید و زباله­های آزمایشگاهی (واحد علوم و تحقیقات تهران 1390
 • مدرس کارگاه آموزشی ساختمان­ها و تاسیسات آزمایشگاهی (واحد علوم و تحقیقات تهران 1390).


نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی علوم دامی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/02/01

محمد چمنی

محمد چمنی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^